komski awardspace com | quotes
Home | Blog | Tagboard | Random Quotes | Image Scripts | Blogs and Other Websites
Saturday, 2:09.35 am August 9, 2008
Inspirational Text

Get the Code
God-related at inspirational text messages na maaari mo na ring ilagay sa iyong blog! Add meaningful content in your blogs, kuha na ng komski quotebox.
Love Text

Get the Code
Mahilig magsenti? Lagi ka bang lugmok sa pag-ibig? Ito na ang kategoryang para sa iyo! Magpakababad sa mahigit 1000+ love text messages at kung may load ay ipadala na rin sa mga minamahal na hindi ka kayang mahalin=(
Friend Text

Get the Code
Maraming friends? Share wholesome friendly text messages to viewers of your blog! Kung hindi ka kuntento ay i-text mo na rin sa mga kaibigan kapag may nakitang magandang i-send=)
Joke Text

Get the Code
Para sa mga mahilig magpadala ng jokes sa mga pare, sa mga mare, sa mga brother, sa mga sister, ang lakas mo sa load. Kaya hinay-hinay muna sa pagtetext at sabihin mo sa kanila na basahin na lang ang mga ito sa iyong site/blog.
Silly Thoughts

Get the Code
Wala ka bang mapili at umabot ka na sa dulo ng listahan? Kumuha ka na ng mga kaisipang talagang mapapaisip ka talaga kapag nabasa mo.
More Categories